Anslutning till Enskilda e-arkivet är möjligt för alla typer av enskilda arkiv. För närvarande finns två typer av anslutningsformer för att erbjuda arkiven olika möjligheter att påbörja digitalt bevarande. Om du har några frågor, kontakta info@enskildae-arkivet.se


Användare:                                                                                                                                                 Medlem:

E-arkivlösning                                                                                                                                      E-arkivlösning

Utbildning                                                                                                                                               Enskilda föreningar kan e-arkivera

Support                                                                                                                                                    Utbildning och kurser för föreningar

Administratörsnätverk                                                                                                                     Support

Från 225 000:- per år                                                                                                                       Administratörsnätverk

                                                                                                                                                                      Inflytande i EEA

                                                                                                                  

E-arkivlösning:

  • Medlemmar och användare har tillgång till en omfattande e-arkivlösning, vilket innebär att de kan lagra och hantera digitala dokument och filer på ett strukturerat sätt.

Enskilda föreningar kan e-arkivera:

  • Enbart medlemmar kan ge enskilda arkivbildare möjligheten att använda sitt ansvariga länsarkivs e-arkivlösning. Detta innebär att arkivbildarna själva har användarkonton i portalen och kan arkivera sin information. Användare kan självfallet genom sin lösning välja att digitalt arkivera andra arkivbildares material, men all hantering måste gå via arkivinstitutionens konto.

Utbildning och kurser för föreningar:

  • Medlemmar och användare har tillgång till utbildningar och kurser som är utformade för att möta frågor gällande digitalt bevarande och e-arkivlösningen.

Support:

  • Medlemmar och användare får tillgång till en förstalinjesupport, vilket innebär att de kan få hjälp och teknisk assistans när de stöter på problem. Är frågorna för omfattande så involverar EEA rätt kompetens från sina tekniska konsulter.

Administratörsnätverk:

  • De som arbetar med e-arkivfrågor för sin arkivinstitution anges av EEA som administratörer. Medlemmar och användare kan delta i ett nätverk för dessa administratörer, där de kan utbyta erfarenheter, få råd, vidareutbildas och samarbeta med andra administratörer. Detta nätverk bidrar till ökad kunskapsdelning och stöd.

Inflytande i EEA:

  • Medlemskap ger inflytande i EEA. Medlemmar kan delta i styrelsen och styrgruppen och kan påverka utvecklingen för e-arkivlösningen och föreningen i stort.

Sammanfattningsvis

Användare har tillgång till de nödvändiga verktygen och stödtjänsterna för e-arkivering men utan möjligheten att släppa in andra externa arkivbildare. Medlemmar får därmed en bredare typ av e-arkivlösning jämfört med användare. Medlemskapet innefattar även ett djupare inflytande i föreningen genom sitt deltagande i Enskilda e-arkivets styrelse och styrgrupp.