Bakgrund

Under 2017 inleddes ett samarbete mellan Arkiv Sörmland, Arkiv Gävleborg och Folkrörelsearkivet för Uppsala län med syftet att lösa behovet av digitalt långtidsbevarande. Samarbetet ledde under våren 2018 till ett avtal med företaget ArkivIT om drift och support av ett e-arkivsystem baserat på programvarorna Archivematica och AtoM (Access to Memory). De tre arkiven utökades med ytterligare ett länsarkiv, Föreningsarkivet för Västernorrlands län, under 2020. E-arkivet döptes till Enskilda e-arkivet.

Utöver avtalet har samverkan innefattat återkommande fortbildningsmöten. Två sörmländska utvecklingsprojekt finansierade av Kulturrådet under åren 2016-2021,  ”Ungas digitala minnen” och skapandet av en förenklad leveranssida kopplad till e-arkivet, har fungerat som drivkrafter för utvecklingen av det gemensamma e-arkivet.

Enskilda e-arkivet är fortfarande under utveckling, men varje anslutet arkiv bistår gärna med den hjälp vi kan erbjuda. Kontakta dem via följande kanaler för mer information:


Arkiv sörmland
Folkrörelsearkivet för uppsala län
föreningsarkivet västernorrland