Tisdagen den 17 september mellan 10:00 – 11:30 erbjuder Enskilda e-arkivet (EEA) en föreläsning i digitalt bevarande och e-arkivering.

EEA är ett unikt samarbete inom den enskilda arkivsektorn och arbetar med att erbjuda sina medlemmar en långsiktig e-arkivlösning. Under resans gång har vi fått en djupare och bredare förståelse för frågorna kring digitalt bevarande och vill nu dela dessa erfarenheter med er. Föreläsningen kommer även att inkludera en presentation av EEA:s unika e-arkivlösning, och det kommer finnas gott om utrymme för frågor. Alla frågor och synpunkter är välkomna och tillsammans ska vi göra allt för att ta de enskilda arkiven in i en digital era.

Kursen är helt gratis, sker via Zoom och är öppen för alla typer av arkivinstitutioner..

För att anmäla er, vänligen kontakta: emil.helen@enskildae-arkivet.se