Föreningen Enskilda
e-arkivet

Genom bidrag inom ramen Regional Samverkan bildades 2022 föreningen Enskilda e-arkivet. Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet inom enskilda arkivsektorn och har som särskild målsättning att vara ett utvecklingscentrum för en gemensam e-arkivlösning. Bevarande av digitala arkivhandlingar som skapas i enskild verksamhet, främst föreningar och företag, är ett viktigt uppdrag för landets regionala enskilda arkiv. Samtidigt har det varit svårt för de regionala arkiven att lösa det med de resurser de har var för sig. Enskilda e-arkivet är en samlad resurs som ger möjlighet för sina medlemmar att kunna erbjuda detta. Enskilda e-arkivet finns för närvarande på servrar som driftas av företaget Arkivit, samt i form av personal anställda av Enskilda E-arkivet och på de anslutna arkivinstitutionerna; Arkiv Sörmland, Föreningsarkivet Västernorrland och Folkrörelsearkivet för Uppsala län.

E-arkivlösningen bygger på Archivematica-plattformen och har en tillhörande publik AtoM-sida. Kopplat till dessa har varje arkivinstitution en individuell e-arkivplattform där behöriga användare kan ladda upp filer för e-arkviering. Genom att förse filerna med relevant metadata kan filerna direkt nå arkivens användare via AtoM. Genom detta erbjuder Enskilda e-arkivet en sammanhållande lösning där arkivinstitution som behörig forskare, förening eller företag kan bevara sina handlingar för framtiden!